• Chào mừng bạn đến với mtsale.vn

Chính sách

22:23 14/07/2023

mtsale.vn có cơ chế cho phép khách hàng rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến để gửi đề nghị giao kết thanh toán. Cơ chế rà soát và xác nhận này đã đáp ứng các điều kiện sau:

Liên hệ với chúng tôi theo Hotline:

0985818489

Giỏ hàng của bạn